REAL PREMIUM s.r.o. (dále jen "Společnost") informuje klienty, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených mezi Společností a klientem, jež nebylo možné vyřešit přímo mezi klientem a Společností. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je klient oprávněn podat k České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Poučení spotřebitele - zde

Zprostředkovatelská smlouva vzor - zde

Odstoupení od smlouvy - zde