Sepsání smluv a komunikace s katastrem nemovitostí

Ilustrační foto

Naši právníci vám vyhotoví smlouvy (rezervační, kupní, aj.),  zajistí notářské ověření podpisů a připraví návrh na vklad do katastru nemovitostí. V případě nutnosti vám pomůžeme s výmazem zástav a jiných věcných břemen.


Máte zájem o tuto službu? Kontaktujte nás!

*
*
*
*
*
fullname: email: lname: